ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

     

      

 
งานวัดและประเมินผลการศึกษา

เอกสาร download
วผ.5 แจ้งปรับปรุงผลการเรียน
วผ.6 แจ้งผลเรียนซ้ำรายวิชา
วผ.9 แจ้งปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.
piwittaya.p@gmail.com