ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
      

      

      

      

      

                                                                             มาร์ช อ.ร.ว.

เนื้อร้อง สมปอง ประทีปช่วง

ทำนอง / เรียบเรียง    น.ต.ตระกูล บุญสร้าง ร.น.

                                   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย                   น้ำพระทัยแห่งองค์ทรงสืบสาน

                      การศึกษาสถาบันอันโอฬาร                                        วิชาการชื่อเสียงเกรียงไกร

                                   ทูลกระหม่อม ธ ทรงเมตตา                            พระกรุณาเยาวชนยิ่งใหญ่

                      ทู บี นัมเบอร์วัน ก้าวไกล                                             โครงการในพระดำริตริตรองการ

                                   รักเรียนมีคุณธรรมนำกีฬา                               พ้นภัยพามีความสุขสนุกสนาน

                      มูลนิธิ มิราเคิลฯ ประทาน                                             ยังชีพสราญแผ่ปกเกล้าผองชาวไทย

                                    พระนามย่อ อ.ร.ว.                                           ปวงข้าฯ ขอเทิดคุณบุญยิ่งใหญ่

                      พัฒนาสมสง่าก้าวหน้าไกล                                           ภูมิใจด้วยศรัทธาบารมี

 


ฟังเพลง

 

 

 


 

       

      

      
      
      

      

      

      

      


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.
piwittaya.p@gmail.com