ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
      

      

      

      

      

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ยิ้มแย้ม ทักทาย ไหว้สวย รัก ศรัทธาสถาบัน

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ไหว้สวย


 

       

      

      
      
      

      

      

      

      


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.
piwittaya.p@gmail.com