ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
      

      

      

      

      

 
ประวัติโรงเรียน

ประวัติและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง (โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ)

            โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เดิมมีอักษรย่อว่า “พ.ท.7” ตอนหลังเปลี่ยนเป็น “ท.ร.” สมัยก่อนโรงเรียนตั้งอยู่ในวัดอินทราวาส (วัดท่ามิหรำ) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2467 สังกัดกรมสามัญศึกษามีตัวอาคารเรียนเป็นไม้เก่าๆ หนึ่งหลัง กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร หลังคาทรงปั้นหยา  มุงสังกะสี อาคารนี้เซโย้ไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นด้านกว้าง มีไม้ค้ำยันไว้ 2 ต้น ด้านหน้าหันไปทิศเหนือ เปิดโล่งหมด มีฝากั้น 3 ด้าน อุปกรณ์การเรียนการสอนย่ำแย่เต็มที่ไม่ค่อยมีอะไรเลย สำหรับครูนั้นมีโต๊ะและเก้าอี้ขาเก 3 ชุด กระดานดำ 3 แผ่น นักเรียนนั่งเรียนกับพื้น ต้องไปอาศัยร่มไม้เป็นที่นั่งเรียนกันก็มี สมัยนั้นมีครู 4 คน ต่อมาโรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ในสวนมะพร้าว ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม” ซึ่งเป็นที่ดินของ “พระยาภิรมย์สมบัติ”
ยกให้เป็นสมบัติของการศึกษาประชาบาล มีพื้นที่ 79 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา ที่ดินโรงเรียนบ้านท่ามิหรำแบ่งให้สำนักงานชลประทาน จำนวน 37 ไร่ ให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 14 ไร่ ที่เหลือเป็นที่ตั้งโรงเรียนประมาณ 28 ไร่ แต่จากการสำรวจตรวจสอบเนื้อที่โดยราชพัสดุจังหวัดพัทลุง เมื่อ พ.ศ.2528 ปรากฏว่าเนื้อที่ทั้งหมดเหลืออยู่เพียง  63ไร่ 3 งาน ขนาดหายไปประมาณ 14 ไร่ ทั้งนี้เพราะการขยายถนนหลวงด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศตะวันออก ดังนั้นในปัจจุบันคงเหลือที่ดินโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เพียง 14ไร่ เท่านั้น ที่ดินอีกแปลงหนึ่งทางด้านทิศเหนือถนนราเมศวร์ ปัจจุบันเทศบาลเมืองพัทลุง ได้จัดสร้างเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างโรงพยาบาลชุมชนท่ามิหรำ  ศาลาจัตุรมุข หลวงพ่อปัญญานันทมุนี หอโพน และสนามเด็กเล่น
                อาคารเรียนหลังแรกเป็นบ้านพักของ นายแหวน กลับเพชร ซึ่งทางราชการส่งมาเพื่อทดลองทำสวนมะพร้าว เดิมเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ต่อมาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมได้ย้ายไปอยู่ที่ตำบลชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เมื่อ พ.ศ.2467 และครูแหวน กลับเพชร ถูกย้ายไปเป็นศึกษาธิการอำเภอ รัตภูมิ
จังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ และพระทินนามเป็น “ขุนกลับเพชรศึกษากร” บ้านพักของ ครูแหวน จึงว่างลง ทางราชการจึงย้ายโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ มาอยู่ที่บ้านพักครูแหวน ตั้งแต่นั้นมา

                พ.ศ.2473 ขุนวิศาสจรรยา เป็นศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ของบประมาณ และอนุมัติให้สร้างอาคารเรียนถาวร ให้แก่โรงเรียนนี้ 1 หลัง เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว เสาคอนกรีตใต้ถุนสูง 2.50 เมตร 4 ห้องเรียน ห้องประชุมอยู่กลาง นักเรียนนั่งเรียนกับพื้น ส่วนอาคารหลังเดิมเลิกใช้เนื่องจากชำรุดมาก
                สมัยเสถียร พรหมภัตติ์ เป็นครูใหญ่ ได้พัฒนาสนามด้านหน้าโรงเรียนซึ่งเป็นสวนมะพร้าวและจอมปลวกเกะกะ ซึ่งติดกับถนนราเมศวร์ โดยใช้แรงงานนักเรียนชั้น ป.3 – ป.4 ในเวลาเรียนพลศึกษา และนอกเวลา ภารโรงช่วยตัดต้นมะพร้าว ขุดปลวก เกลี่ยดินตามกำลังของเด็กงานไม่ค่อยคืบหน้าเท่าใด

                ปลายปี พ.ศ.2473 มีชายฉกรรจ์จำนวนมากค้างชำระเงินรัชชูปการปีละ 4 บาท และค่าศึกษาฟรีอีก 2 บาท รวมเป็นเงิน 6 บาท ทางอำเภอจึงเรียกตัวมาให้ทำงานโยธาใช้แทนเงิน คนละ 15 วัน โรงเรียนเห็นเป็นโอกาสดี จึงขอให้ชายฉกรรจ์เหล่านั้นมาช่วยปรับสนาม ซึ่งทางอำเภอส่งมาให้งวดละ 5-6 คน หลายงวด สนามเป็นรูปเป็นร่างขึ้น ใช้เป็นที่ฝึกกายบริหารและให้เด็กๆ ได้วิ่งเล่นได้พอสมควร ในสมัยนั้นเรียกชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลประจำตำบลท่ามิหรำ” เป็นโรงเรียนใหญ่และเด่นกว่าตำบลอื่นๆทุกตำบล

                พ.ศ.2479 ทางราชการได้โอนโรงเรียนบ้านท่ามิหรำไปสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จนถึง พ.ศ.2486 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โอนการศึกษาประชาบาลไปยังสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามเดิม โรงเรียนจึงกลับมาสังกัดกรมสามัญศึกษา

                พ.ศ.2482 ท้องถิ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ ที่ตั้งโรงเรียนได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมือง เขตตำบลคูหาสวรรค์ เป็นเขตเทศบาล แบ่งเอาเขตตำบลท่ามิหรำฟากทิศใต้อันเป็นที่ตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นกับตำบลคูหาสวรรค์ และได้โอนโรงเรียนประชาบาล ที่อยู่ในเขตเทศบาล เป็นโรงเรียนเทศบาลตามกฎหมาย เป็นหน้าที่ของเทศบาลเป็นผู้ดูแลด้านการศึกษา แต่ทว่าโอนไปอยู่ได้ประมาณ 3-4 ปี ทางฝ่ายการศึกษาประชาบาลก็จำเป็นต้องรับโอนคืน ทั้งนี้เพราะเทศบาลมีรายได้น้อย ต่อมาโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ได้ถูกโอนกลับไปสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง เป็นครั้งที่ 2 มีชื่อในสมัยนั้นว่า “โรงเรียนเทศบาล”

                 พ.ศ.2499 กรมสามัญได้เปิดโรงเรียนมัธยมสามัญขึ้นในที่ดินของโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ แต่แยกเป็นเอกเทศชื่อว่า “โรงเรียนเมืองพัทลุง”

                 พ.ศ.2502 กรมสามัญศึกษาได้รวมทั้ง 2 โรงเป็นโรงเรียนเดียวกันชื่อ “โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ” เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-7  ใช้อักษรย่อว่า “พ.ท.7” ต่อมาลดเหลือเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรประถมศึกษา 2521 และใน พ.ศ.2521 ได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็กขึ้น

                 พ.ศ.2513 เปิดโรงเรียนผู้ใหญ่บ้านท่ามิหรำ สอนระดับ  3-4

                 พ.ศ.2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ รับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 90 คน

                 พ.ศ.2521 กรมสามัญศึกษาให้โรงเรียนมัธยมศึกษากลับสภาพเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตามเดิม ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนชายได้มอบให้โรงเรียนพัทลุง นักเรียนหญิงมอบให้โรงเรียนสตรีพัทลุง

                 พ.ศ.2536 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพัทลุง ให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 3 ห้องเรียน นักเรียนเข้าเรียน 115 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                 22 พฤษภาคม 2552 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง กระทรวงมหาดไทย จนถึงปัจจุบันเปิดสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6


                 15 ธันวาคม 2557 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมายังโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ทรงเปิดชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน

                 15 มกราคม 2558 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เดิมโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เป็นโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

 Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.
piwittaya.p@gmail.com