ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง      » ผู้บริหาร

      » กรรมการสถานศึกษา

      » โครงสร้างบริหาร

      » รายชื่อนักเรียน ม.1 - ม.6

      » ผลงานคุณครู

      » เอกสารดาวน์โหลด


        

        

     

      

      

      

      

       

 

          • ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ 4 ประเภทสอบคัดเลือก และประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564

          • ประกาศ...เลื่อนปฏิทินการสอบ การรายงานตัว และมอบตัว ของนักเรียนปีการศึกษา 2564 ฉบับปรับปรุง (3 พฤษภาคม 2564)

          • ประกาศ...รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทสอบคัดเลือก) ปีการศึกษา 2564

          • ประกาศ...รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทสอบคัดเลือก) ปีการศึกษา 2564

          • ประกาศ...รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ (ดนตรี / นาฏศิลป์ / ศิลปะ / คอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2564


            
                             

                                

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.
piwittaya.p@gmail.com