ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่เว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

           
วิธีสมัครเข้าใช้งาน


ประกาศ...โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19
       - คำชี้แจงสำหรับครูผู้สอนให้ติดตามนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน
       - คำชี้แจงสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ม.2
       - คำชี้แจงสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ม.3
       - คำชี้แจงสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ม.5-6

 

 

 

         * เว็บไซต์มูลนิธิการศึกาาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ...................................................................................................................................................
       
* ตารางออกอากาศ

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ...................................................................................................................................................

        * วิธีดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอน
 ...................................................................................................................................................

     


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.

piwittaya.p@gmail.com