ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง   » ประวัติโรงเรียน

   » ผู้บริหาร

   » สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

   » สี / ต้นไม้ประจำโรงเรียน

   » ปรัชญา / วิสัยทัศน์โรงเรียน

   » คติพจน์ประจำโรงเรียน

   » เพลงประจำโรงเรียน

   » ข้อมูลบุคลากร

   » คณะกรรมการสถานศึกษา

   » ผลการประเมินมาตรฐาน

   » ติดต่อโรงเรียน

   » ฝ่ายบริหาร

   » ฝ่ายบริการ

   » ฝ่ายวิชาการ

   » ภาษาไทย

   » สังคมศึกษา

   » วิทยาศาสตร์

   » คณิตศาสตร์

   » การงานอาชีพฯ

   » สุขศึกษาและพลศึกษา

   » ศิลปะ

   » ภาษาต่างประเทศ

   » เว็บไซต์ครูสุพรรณญา


           • ประกาศโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนจำนวน 88 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ /อ่านประกาศ / อ่านแบบท้ายเอกสารประกวดราคา/
.........................................................................................................................................................
           ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
.........................................................................................................................................................  
           
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประเภทความสามารถพิเศษ

.........................................................................................................................................................
           • ตารางกิจกรรมสำหรับนักเรียน ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
.........................................................................................................................................................
           
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 (ประเภทโรงเรียนเดิม) เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
.........................................................................................................................................................


              
   

 


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.