ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง   » ประวัติโรงเรียน

   » ผู้บริหาร

   » สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

   » สี / ต้นไม้ประจำโรงเรียน

   » ปรัชญา / วิสัยทัศน์โรงเรียน

   » คติพจน์ประจำโรงเรียน

   » เพลงประจำโรงเรียน

   » ข้อมูลบุคลากร

   » คณะกรรมการสถานศึกษา

   » ผลการประเมินมาตรฐาน

   » ติดต่อโรงเรียน

   » ฝ่ายบริหาร

   » ฝ่ายบริการ

   » ฝ่ายวิชาการ

   » ภาษาไทย

   » สังคมศึกษา

   » วิทยาศาสตร์

   » คณิตศาสตร์

   » การงานอาชีพฯ

   » สุขศึกษาและพลศึกษา

   » ศิลปะ

   » ภาษาต่างประเทศ

   » เว็บไซต์ครูสุพรรณญา


          • โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 360 คนและ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จำนวน 200 คน (คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

          • ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 (ประเภทโรงเรียนเดิม) เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

          • งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ กำหนดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยนักเรียนระดับชั้น ม.1, ม.2 สอบวันที่ 26 ก.พ. และ วันที่ 2,5 มี.ค. 58 ระดับชั้น ม.3-ม.6 สอบวันที่ 27 ก.พ. และ 3, 6 มี.ค. 58 (ตารางสอบ)    
    
    
   

 


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.