ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง   » ประวัติโรงเรียน

   » ผู้บริหาร

   » สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

   » อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

   » คำขวัญ / คติพจน์

   » เครื่องแบบนักเรียน

   » เพลงประจำโรงเรียน

   » บุคลากร

   » คณะกรรมการสถานศึกษา

   » ติดต่อโรงเรียน

   » เว็บไซต์ครูสุพรรณญา

           • โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง กำหนดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 20 - 27 กรกฎาคม 2558 (ดูตารางสอบ) ........................................................................................................................................................................................................

           • คุณครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกที่เมนู "เอกสารดาวน์โหลด"  หรือคลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
........................................................................................................................................................................................................

           • ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อหนังสือเรียน (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2558)
........................................................................................................................................................................................................

           • ปฏิทินงานวัดและประเมินผล โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

           • สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง "เมืองลุงวิชาการ" ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2558

           •


 
   

 


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.