ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง   » ประวัติโรงเรียน

   » ผู้บริหาร

   » สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

   » อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

   » คำขวัญ / คติพจน์

   » เครื่องแบบนักเรียน

   » เพลงประจำโรงเรียน

   » โครงสร้างบริหาร

   » บุคลากร

   » คณะกรรมการสถานศึกษา

   » ติดต่อโรงเรียน


      » ฝ่ายวิชาการ

      » ฝ่ายอำนวยการ

      » ฝ่ายบริหารทั่วไป

      » ฝ่ายกิจการนักเรียน

      » งานวัดและประเมินผล


      » วิทยาศาสตร์

      » คณิตศาสตร์

      » ภาษาไทย

      » ภาษาต่างประเทศ

      » สังคมศึกษาฯ

      » ศิลปะ

      » การงานอาชีพฯ

      » สุขศึกษาและพลศึกษา

      » กลุ่มงานแนะแนว          • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าเรียนโครงการเด็กดีศรีอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

          • ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 (โรงเรียนเดิม) เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561       

          • ประกาศโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง เรื่อง การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
........................................................................................................................................................................................................

          •
......................................................................................................................................................................................................
   

 


 


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.
piwittaya.p@gmail.com