ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง   » ประวัติโรงเรียน

   » ผู้บริหาร

   » สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

   » อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

   » คำขวัญ / คติพจน์

   » เครื่องแบบนักเรียน

   » เพลงประจำโรงเรียน

   » บุคลากร

   » คณะกรรมการสถานศึกษา

   » ติดต่อโรงเรียน

   » เว็บไซต์ครูสุพรรณญา

           • โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง กำหนดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 5 ตุลาคม 2558 คลิ๊กดูตารางสอบ...........................................................................................................................................................................................................

           • คุณครูสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้ที่เมนูเอกสารดาวน์โหลด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ...........................................................................................................................................................................................................

.            
 • ปฏิทินงานวัดและประเมินผล โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 9
              รายชื่อผู้เข้าประกวด พรีเซนเตอร์ อ.ร.ว.ประจำปี 2558
...........................................................................................................................................................................................................    

          • สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง "เมืองลุงวิชาการ" ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2558
............................................................................................................................................................................................................

                
   

 


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.