ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง



   » ประวัติโรงเรียน

   » ผู้บริหาร

   » สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

   » สี / ต้นไม้ประจำโรงเรียน

   » ปรัชญา / วิสัยทัศน์โรงเรียน

   » คติพจน์ประจำโรงเรียน

   » เพลงประจำโรงเรียน

   » ข้อมูลบุคลากร

   » คณะกรรมการสถานศึกษา

   » ผลการประเมินมาตรฐาน

   » ติดต่อโรงเรียน

   » ฝ่ายบริหาร

   » ฝ่ายบริการ

   » ฝ่ายวิชาการ

   » ภาษาไทย

   » สังคมศึกษา

   » วิทยาศาสตร์

   » คณิตศาสตร์

   » การงานอาชีพฯ

   » สุขศึกษาและพลศึกษา

   » ศิลปะ

   » ภาษาต่างประเทศ

   » เว็บไซต์ครูสุพรรณญา



           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558
.........................................................................................................................................................  
           
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประเภทความสามารถพิเศษ

.........................................................................................................................................................
           • โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 30-31 มีนาคม 2558 ณ อาคารหอประชุม
.........................................................................................................................................................
           • ตารางกิจกรรมสำหรับนักเรียน ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
.........................................................................................................................................................
           • โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 360 คนและ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จำนวน 200 คน (คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

.........................................................................................................................................................
           
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 (ประเภทโรงเรียนเดิม) เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
.........................................................................................................................................................



                    
























   

 


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.