ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง   » ประวัติโรงเรียน

   » ผู้บริหาร

   » สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

   » อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

   » คำขวัญ / คติพจน์

   » เครื่องแบบนักเรียน

   » เพลงประจำโรงเรียน

   » บุคลากร

   » คณะกรรมการสถานศึกษา

   » ติดต่อโรงเรียน
         แบบฟอร์มแจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

         ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน

         ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

         • ประกาศปฏิทินงานวัดและประเมินผล โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

         • ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559
........................................................................................................................................................................................................

         • ผลการแข่งขัน "หาดใหญ่วิชาการ สานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 59 / ประมวลภาพกิจกรรม

         • ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
........................................................................................................................................................................................................

          
   

 


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.