ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง   » ประวัติโรงเรียน

   » ผู้บริหาร

   » สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

   » อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

   » คำขวัญ / คติพจน์

   » เครื่องแบบนักเรียน

   » เพลงประจำโรงเรียน

   » บุคลากร

   » คณะกรรมการสถานศึกษา

   » ติดต่อโรงเรียน
         • ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560

         • ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
         
         • ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559

........................................................................................................................................................................................................

         • ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
........................................................................................................................................................................................................
   

 


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.