ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง   » ประวัติโรงเรียน

   » ผู้บริหาร

   » สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

   » อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

   » คำขวัญ / คติพจน์

   » เครื่องแบบนักเรียน

   » เพลงประจำโรงเรียน

   » โครงสร้างบริหาร

   » บุคลากร

   » คณะกรรมการสถานศึกษา

   » ติดต่อโรงเรียน


      » ฝ่ายวิชาการ

      » ฝ่ายอำนวยการ

      » ฝ่ายบริหารทั่วไป

      » ฝ่ายกิจการนักเรียน

      » งานวัดและประเมินผล


      » วิทยาศาสตร์

      » คณิตศาสตร์

      » ภาษาไทย

      » ภาษาต่างประเทศ

      » สังคมศึกษาฯ

      » ศิลปะ

      » การงานอาชีพฯ

      » สุขศึกษาและพลศึกษา

      » กลุ่มงานแนะแนว          • ปฏิทินงานวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
........................................................................................................................................................................................................

          • ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ ระหว่างวันที่ 21-23 มิ.ย. 60
          • ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกภาคใต้ "เมืองลุงเกมส์" ระหว่างวันที่ 11-20 ต.ค. 60
......................................................................................................................................................................................................
   

 


 


Copyright © โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
All Rights Reserved.
piwittaya.p@gmail.com